ORGANISATIE ADVIES ?>

ORGANISATIE ADVIES

Punt van inspiratie levert organisatie-advies en interim-diensten op het gebied van hr(d), passie & bezieling, zelfsturing en koersbepaling. Denk aan bijvoorbeeld:

  • Bedrijfsadvies voor krachtige waarden en een heldere missie
  • Advies en coaching: in 3 stappen naar een gezonde(re) bedrijfscultuur
  • Zelfsturing vanuit Passie. Het vormgeven van je organisatie vanuit talenten en bezieling.
  • Begeleiding van mobiliteitskandidaten
  • Uitvoeren van POP-gesprekken, loopbaangesprekken en verzuimgesprekken