Privacyverklaring ?>

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Punt van Inspiratie, gevestigd aan De reyt 22, 5074 PT  Biezenmortel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.puntvaninspiratie.nl

De reyt 22

5074 PT  Biezenmortel

0621710971

Harriët de Waard is de functionaris gegevensbescherming van Punt van Inspiratie. Zij is te bereiken via info@puntvaninspiratie.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Punt van Inspiratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Emailadres
  • Telefoonnummer
  • Foto’s (altijd na toestemming)

Punt van Inspiratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

Geautomatiseerde besluitvorming

Punt van Inspiratie neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Punt van Inspiratie) tussen zit.

Punt van Inspiratie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Programma Wordt gebruikt voor Verwachte gevolgen betrokkenen
Microsoft Outlook Email, agenda, contactgegevens Geen
WordPress Website content

Nieuwsbriefverzending

Persoonlijke gegevens alleen zichtbaar na toestemming betrokkenenAanmelden en afmelden kan door betrokkenen op ieder moment rechtstreeks of via info@puntvaninspiratie.nl
Your Hosting Website hosting, online email, agenda en contactgegevens Geen
Snelstart Administratieprogramma Geen

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Punt van Inspiratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Welke gegevens verzamelen we? Van wie? Wie heeft toegang tot de gegegevens? Waar bewaren we ze? Bewaartermijn
NaamEmailadres

Telefoonnummer

Foto’s

Functie

Opdrachtgevers, klanten en potentiële klanten Harriët de Waard PC en in papieren dossier 7 jaar
Informatie over behandeling en klachten Klanten Harriët de Waard PC 10 jaar
Bedrijfsnaam, adres, btw-nummer, factuurbedragen Leveranciers en B2B-klanten Harriët de Waard PC en in papieren dossier 10 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Punt van Inspiratie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Punt van Inspiratie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Punt van Inspiratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@puntvaninspiratie.nl.

Punt van Inspiratie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Punt van Inspiratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@puntvaninspiratie.nl

Deze privacyverklaring is te vinden op onze website: www.puntvaninspiratie.nl

Opgemaakt: 22 mei 2018.

Laatste versie: 5 februari 2024