FEEL GOOD PAKKET ?>

FEEL GOOD PAKKET

FEEL GOOD TEAM!

In korte tijd een goed team-gevoel? Kies dan voor dit inspirerende team-pakket. Binnen een paar maanden:

  • Het potentieel van jouw team in beeld;
  • Soepele en heldere communicatie onderling gerealiseerd;
  • Initiatief en beweging vanuit ieders persoonlijke kracht voor een beter groepsresultaat.

Het pakket bestaat uit een ‘klik-gesprek’, 2 dagdelen Passie-workshop en 3 teamcoachingssessies. In het  ‘klikgesprek’ met een aantal medewerkers en de leidinggevende wordt nader kennis gemaakt en een gezamenlijk startpunt bepaald. Na de ‘Go’ vanuit dit klikgesprek wordt het vervolg ingepland. De passie-workshops zijn hierbij gericht op werkplezier en ieders persoonlijke bijdrage aan het team. In de teamcoachingssessies bepaalt het team de koers. Punt van Inspiratie biedt hierbij zowel ondersteuning op de inhoud als op het proces.  Aan het einde van het traject wordt gezamenlijk gekeken naar de behaalde resultaten en passende manieren om het goede team-gevoel te blijven faciliteren.

Het team-pakket is uitermate geschikt voor teams die elkaar beter willen leren kennen en meer uit hun team willen halen!

FEEL GOOD INDIVIDUEEL!

In korte tijd weer meer energie, werkplezier en werken vanuit missie en talenten? Kies dan voor dit Feel Good pakket. Binnen een maand:

  • Zicht op je persoonlijke missie en talenten;
  • Essentiële stappen zetten in je loopbaan of re-integratietraject;
  • Een doorbraak creëren in je dagelijkse werk.

Een pakket bestaat uit 3 inspirerende coachingssessies, een persoonlijke missie-dag en een on-the-job creatiemoment. Het traject start met een vrijblijvende intake. Vervolgens worden de verschillende sessies op basis van deze intake ingepland. Ook de meest geschikte locatie wordt gezamenlijk bepaald. Tijdens de coachingssessies gaan we aan de slag met de persoonlijke ontwikkelpunten vanuit de intake. De missie-dag staat geheel in het teken van ontdekken van talenten, persoonlijke kracht en de vertaling hiervan naar de dagelijkse werkpraktijk. Het laatste onderdeel is het on-the-job creatiemoment. Dit is het doorbraak-moment waarin je echt iets nieuws neer gaat zetten in het werk.

Het individuele pakket is uitermate geschikt voor mensen die vastgelopen zijn in hun huidige functie en weer opnieuw willen kiezen voor geluk en werkplezier!