TEAMCOACHING ?>

TEAMCOACHING

Een team weer soepel laten draaien of door laten ontwikkelen op eigen kracht. Dat is wat je van Punt van Inspiratie mag verwachten als het gaat om teambegeleiding. We richten ons allereerst op het verhelderen van drie dimensies:

  1. Wat is er zichtbaar, waarneembaar, voelbaar?
  2. Wat speelt er onder de oppervlakte?
  3. Waarom gebeurt dit?

Als dat helder is, gaan we aan de slag met het in beweging brengen van alle betrokkenen door vooral te focussen op de groeimogelijkheden. We maken hierbij een passende mix van procesbegeleiding, training en individuele begeleiding. Vervolgens gaan we er samen voor zorgen dat de ontwikkeling op de lange termijn geborgd is door het op de juiste manier aandacht te blijven geven.

Bij grote teams werk ik met netwerkpartners die goed aansluiten bij de opdrachtgever en bij mijn manier van werken.

Violeta McLaughlin: “Het onbespreekbare is weer bespreekbaar.” Punt van Inspiratie heeft ons team geholpen bij het hervinden van onze energie, passie en betrokkenheid. Het traject heeft ons meer inzicht gegeven hoe wij als team beter kunnen functioneren en we hebben een spiegel voorgehouden gekregen. Margot en Harriët hebben ons geholpen om daarbij het onbespreekbare weer bespreekbaar te maken. Er zijn ontwikkelpunten voor het team en ook voor ieder persoonlijk duidelijk gemaakt. We hebben veel geleerd van en met elkaar. Het was een intensief en een leerzaam traject dat na 1 jaar succesvol is afgerond. Zonder Punt van Inspiratie was dit ons niet gelukt. Enorm bedankt en petje af!’