Voortgangsrapportage miniclass ‘Mijn passies’ ?>

Voortgangsrapportage miniclass ‘Mijn passies’

Nieuwe gewoontes hebben tijd nodig. Je hebt minimaal 30 dagen nodig om een nieuwe gewoonte aan te leren. Dat is best een commitment. Maar wat als het oplevert dat je met het uitvoeren van deze oefening aantoonbaar gelukkiger wordt? Want dat is het geval. Ga het zelf maar eens ervaren. Noteer en/of teken je bevindingen en evaluaties op een voor jou fijne plek; een schrift, je pc of download het bijgaande formulier om je voor(ui)tgang inzichtelijk te maken. Veel plezier met het uitvoeren van deze oefening!